کاربرد رسانه

 

از طریق خواندن، تماشا کردن، گوش دادن و بازی کردن، این قسمت خاص از پایگاه داده SDATA حاوی ارقامی است که نحوه بکارگیری هر نوع را، از رسانه‌های سنتی و آنلاین توصیف می‌کند. ابتدا مهم‌ترین شاخص‌های بازار مانند نرخ نفوذ و زمان‌ مصرف رسانه‌های مصرفی در رسانه ارائه می‌شود. واقعیت‌ها و آمارهایی درباره کاربرد شبکه‌های اجتماعی بیان می‌شود. همچنین موضوعات خاصی از قبیل به‌طور روزمره در معرض رسانه بودن مثل خرید مورد بحث است.