رادیو، تلویزیون و فیلم

 

این دسته شامل اطلاعات مربوط به صنایع صوتی و تصویری و پخش، از جمله ارقام تولید، پخش و مصرف برای رادیو، تلویزیون و فیلم می باشد. علاوه بر ارقام و آمار کلیدی در این صنعت، اطلاعات جامعی درباره نقش‌آفرینان کلیدی این صنعت – از جمله درآمد و سهم بازار هر کدام – ارائه می‌شود. همچنین اطلاعات لازم برای دسترسی به فناوری‌های مختلف تلویزیون و رادیو، مانند سینما سه بعدی، جمع آوری شده‌ است. این داده‌ها اطلاعاتی درباره مصرف‌کنندگان صنعت رادیو، تلویزیون و سینما ارائه می‌کنند. اولویت ژانر، عادات مشاهده فیلم و سینما و استفاده از تلویزیون یا رادیو، نیز در این قسمت موجود است.