مزایای اصلی که ما ارائه می دهیم

بهبود درآمدها براساس تقسیم بازار و بهینه‌سازی عرضه
15%
حفظ مشتری افزوده
25%
افزایش کسب مشتریان جدید
17%
رشد فروش
17%
کاهش مخارج
20%
بهبود رضایت مشتری
25%

تجزیه و تحلیل مشتری

به متقاضیان کمک می‌­کند بینش مشتری را برای هدایت فروش و بهبود درآمد­ها از طریق اکتساب، رشد، و نگهداری جمع­ آوری کنند.

چگونه راه ­حل­‌های تجزیه و تحلیل مشتری ما به متقاضیان کمک می‌­کند

     در چشم‌­انداز بازار به سرعت رو به تکامل، مشتریان نسبت به گذشته توانمند­تر و متصل­‌تر هستند و در هر زمان و در هر مکانی به اطلاعات دسترسی دارند. این امر تجزیه و تحلیل مشتری را برای پیش‌بینی و تحلیل رفتار مشتری به منظور جلوتر ماندن در رقابت ضروری می­‌سازد.

     راه ­حل‌­های تجزیه و تحلیل مشتری ما به کسب و کار­ها کمک می­‌کند درک بهتری از عادات خرید مشتریان و ترجیحات سبک زندگی آنها بدست­ آورند. پیش­‌بینی‌­های دقیق رفتار خرید آینده مشتریان به شرکت‌­ها کمک می­‌کند پیشنهادات مرتبط با رفتار آنها را ارائه دهند که موجب جذب بیشتر مشتریان به جای طرد آنها از اقدام به خرید می‌­شود.

     در SDATA، متخصصان و مشاوران داده­‌هایی را گردهم آورده‌ایم که راه­ حل‌­هایی را برای  تجزیه و تحلیل مشتری ایجاد نماییم که موجب برتری مداوم کسب و کار می‌­گردند.

برای کمک به مشتریان، کانال های بازاریابی دیجیتال را که بیشترین میزان تبدیل را در اختیار دارند، شناسایی می کنند، خدمات مدل سازی چند کاناله تخصیص ما را اندازه گیری می کند که موفقیت هر کانال، مشتری ما را به تخصیص بودجه می رساند

راه حل هایی که ارائه می دهیم

آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک  
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                        آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
 
 
 

برای کمک به مشتریان، کانال های بازاریابی دیجیتال را که بیشترین میزان تبدیل را در اختیار دارند، شناسایی می کنند، خدمات مدل سازی چند کاناله تخصیص ما را اندازه گیری می کند که موفقیت هر کانال، مشتری ما را به تخصیص بودجه می رساند

راه حل هایی که ارائه می دهیم

آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک  
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                        آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
 
 
 

برای کمک به مشتریان، کانال های بازاریابی دیجیتال را که بیشترین میزان تبدیل را در اختیار دارند، شناسایی می کنند، خدمات مدل سازی چند کاناله تخصیص ما را اندازه گیری می کند که موفقیت هر کانال، مشتری ما را به تخصیص بودجه می رساند

راه حل هایی که ارائه می دهیم

آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک  
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                        آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
 
 
 

برای کمک به مشتریان، کانال های بازاریابی دیجیتال را که بیشترین میزان تبدیل را در اختیار دارند، شناسایی می کنند، خدمات مدل سازی چند کاناله تخصیص ما را اندازه گیری می کند که موفقیت هر کانال، مشتری ما را به تخصیص بودجه می رساند

راه حل هایی که ارائه می دهیم

آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک  
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                        آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
آخرین مدل سازی تعاریف تعامل                                                                        آخرین مدل مستقیم نامگذاری مستقیم کلیک                                                       آخرین مدل بندی مربوط به کلیک
 
 
 

مقدمه ای بر مطالعات موردی تحلیلی بازاریابی ما

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر شما میتوانید با پشتیبانی ما تماس حاصل فرمایید و راهنمایی از ما دریافت کنید با استفاده از باکس کنار با ما در تماس باشید.

     
x
*
*
*